Dynasty tietopalvelu Haku RSS Etelä-Savon maakuntaliitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://etelasavod10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://etelasavod10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 19.09.2022/Pykälä 141 

Rantasalmen laajakaistahanke 2022 toteuttajan valinta julkisen tuen hakumenettelyn perusteella

 

Maakuntahallitus 19.09.2022 § 141  

215/15.00.04/2022  

 

 

Valmistelija

hallintojohtaja Janne Nulpponen, p. 0400 618 489, sp. etunimi.sukunimi@esavo.fi

 

Päätösehdotus

Esittelijä: Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen

 

Maakuntahallitus valitsee lain kiinteän laajakaistan rakentamisen tuesta nojalla (1262/2020) ja julkisen tuen hakumenettelyn perusteella Rantasalmen laajakaistahanke 2022 toteuttajaksi sekä julkisen tuen saajaksi Blue Lake Communications Oy:n. 

Rantasalmen kunta tekee  päätöksen kuntarahoitusosuudestaan Blue Lake Communications Oy:n hanke-ehdotuksen ja maakuntahallituksen päätöksen pohjalta. Kunnalla on oikeus olla myöntämättä tukea maakuntaliiton valitsemalle hankkeen toteuttajalle kustannus- tai muista syistä.

 

Päätös

 

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 

 

Selostus

 

Etelä-Savon maakuntaliitto julisti Rantasalmen laajakaistahankkeeseen liittyvän valtiontuen julkisesti haettavaksi 23.6.2022 ja maakuntaliitolle esitetyt hanke-ehdotukset tuli jättää 9.9.2022 kello 12.00 mennessä. Haussa pyydettiin hanke-ehdotuksia Rantasalmen kunnanhallituksen päätöksen §159 13.06.2022 mukaiselle hankealueelle.

 

 Hakuun liittyvät asiakirjat julkaistiin Etelä-Savon maakuntaliiton sivuilla osoitteessa https://www.esavo.fi/laajakaistatukihaku. Haussa sovellettiin lakia Kiinteän laajakaistan rakentamisen tuesta (1262/2020) , Valtioneuvoston asetusta kunnan maksuosuudesta ja nopean laajakaistayhteyden vähimmäisnopeudesta laajakaistahankkeessa (203/2021), Valtionavustuslakia (688/2001) sekä Hallintolakia (434/2003).

 

Maakuntaliiton tehtävänä on valita tukea hakeneiden joukosta hakija, joka toteuttaa hankkeen kokonaistaloudellisesti edullisimmin hakuilmoituksessa mainittujen vertailuperusteiden mukaisesti. Hankkeelle valittava toteuttaja voi hakea valtion tukea kiinteän laajakaistan rakentamisen tuesta annetun lain mukaisesti.

 

Määräaikaan mennessä saatiin yksi hanke-ehdotus. Hanke-ehdotuksen jätti Blue Lake Communications Oy.

 

Maakuntaliiton virasto on suorittanut hanke-ehdotuksen teknisen tarkastelun ja todennut, että saapunut hakemus täytää sille haussa asetut ehdot.

 

Hakemusvertailu ja käsittelyprosessi on esitetty kokousasian liitteessä.