Dynasty tietopalvelu Haku RSS Etelä-Savon maakuntaliitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://etelasavod10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://etelasavod10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 19.09.2022/Pykälä 142


 

Sulkavan laajakaistahankkeiden toteuttajan valinta julkisen tuen hakumenettelyn perusteella

 

Maakuntahallitus 19.09.2022 § 142  

217/15.00.04/2022  

 

 

Valmistelija

hallintojohtaja Janne Nulpponen, p. 0400 618 489, sp. etunimi.sukunimi@esavo.fi

 

Päätösehdotus

Esittelijä: Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen

 

Maakuntahallitus merkitsee hakumenettelyn lopputuloksen tiedokseen ja päättää, ettei hakumenettelyn perusteella voida valita valtion tuen saajaa hakumenettelyn mukaiselle hankkeelle ja hankealueelle. Maakuntahallitus toteaa Sulkavan kunnan haun päättyneeksi.

 

Päätös

 

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Hannu Auvinen postui esteellisenä kokouksesta kokousasian käsittelyn ajaksi.

 

Selostus

 

Etelä-Savon maakuntaliitto julisti Sulkavan kunnan laajakaistahankkeisiin liittyvän valtiontuen julkisesti haettavaksi 01.08.2022 ja maakuntaliitolle esitetyt hanke-ehdotukset tuli jättää 09.09.2022 kello 12.00 mennessä. Haussa pyydettiin hanke-ehdotuksia kunnan hallituksen päätöksen (§ 138 29.09.2022) mukaisilla hankealueelle. Hankealueen muodosti koko Sulkavan kunnan alue.

 

Hakuun liittyvät asiakirjat julkaistiin Etelä-Savon maakuntaliiton sivuilla osoitteessa https://www.esavo.fi/laajakaistatukihaku. Haussa sovellettiin lakia Kiinteän laajakaistan rakentamisen tuesta (1262/2020)  Valtioneuvoston asetusta kunnan maksuosuudesta ja nopean laajakaistayhteyden vähimmäisnopeudesta laajakaistahankkeessa (203/2021), Valtionavustuslakia (688/2001) sekä Hallintolakia (434/2003).

 

Maakuntaliiton tehtävänä on valita tukea hakeneiden joukosta hakija, joka toteuttaa hankkeen kokonaistaloudellisesti edullisimmin hakuilmoituksessa mainittujen vertailuperusteiden mukaisesti. Hankkeelle valittava toteuttaja voi hakea valtion tukea kiinteän laajakaistan rakentamisen tuesta annetun lain mukaisesti.

 

Määräaikaan mennessä ei saatu yhtään hanke-ehdotusta. Koska yhtään hanke-ehdotusta ei saatu, ei haun perusteella ole mahdollista valita valtion tuen saajaa Sulkavan laajakaistahankkeelle.