Dynasty tietopalvelu Haku RSS Etelä-Savon maakuntaliitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://etelasavod10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://etelasavod10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 22.08.2022/Pykälä 118 

Pieksämäen laajakaistahanke 2022 toteuttajan valinta julkisen tuen hakumenettelyn perusteella

 

Maakuntahallitus 22.08.2022 § 118  

213/15.00.04/2022  

 

 

Valmistelija

hallintojohtaja Janne Nulpponen, p. 0400 618 489, sp. etunimi.sukunimi@esavo.fi

 

Päätösehdotus

Esittelijä: Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen

 

Maakuntahallitus valitsee lain kiinteän laajakaistan rakentamisen tuesta nojalla (1262/2020) ja julkisen tuen hakumenettelyn perusteella Pieksämäen laajkaistahanke 2002 toteuttajaksi sekä julkisen tuen saajaksi MPY Telecom Oyj. 

Pieksämäen kaupunki tekee  päätöksen kuntarahoitusosuudestaan MPY Telecom Oyj
hanke-ehdotuksen ja maakuntahallituksen päätöksen pohjalta. Kunnalla on oikeus olla myöntämättä tukea maakuntaliiton valitsemalle hankkeen toteuttajalle kustannus- tai muista syistä.

 

Päätös

 

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Anna-Maria Kovanen ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyyn ja poistui kokouksesta kokousasian käsittelyn ajaksi.

 

Selostus

 

Etelä-Savon maakuntaliitto julisti Pieksämäen laajakaistahankkeeseen liittyvän valtiontuen julkisesti haettavaksi 13.05.2022 ja maakuntaliitolle esitetyt hanke-ehdotukset tuli jättää 17.6.2022 kello 12.00 mennessä. Haussa pyydettiin hanke-ehdotuksia Pieksämäen kaupunginhallituksen päätöksen (§ 120 9.5.2022) mukaiselle hankealueelle.Hakuun liittyvät asiakirjat julkaistiin Etelä-Savon maakuntaliiton sivuilla osoitteessa https://www.esavo.fi/laajakaistatukihaku. Haussa sovellettiin lakia Kiinteän laajakaistan rakentamisen tuesta (1262/2020) , Valtioneuvoston asetusta kunnan maksuosuudesta ja nopean laajakaistayhteyden vähimmäisnopeudesta laajakaistahankkeessa (203/2021), Valtionavustuslakia (688/2001) sekä Hallintolakia (434/2003).

 

Maakuntaliiton tehtävänä on valita tukea hakeneiden joukosta hakija, joka toteuttaa hankkeen kokonaistaloudellisesti edullisimmin hakuilmoituksessa mainittujen vertailuperusteiden mukaisesti. Hankkeelle valittava toteuttaja voi hakea valtion tukea kiinteän laajakaistan rakentamisen tuesta annetun lain mukaisesti.

 

Määräaikaan mennessä saatiin yksi hanke-ehdotus. Hanke-ehdotuksen jätti MPY Telecom Oyj.

 

Maakuntaliiton virasto on suorittanut hanke-ehdotuksen teknisen tarkastelun ja todennut, että saapunut hakemus täytää sille haussa asetut ehdot.

 

Hakemusvertailu ja käsittelyprosessi on esitetty liitteessä.