Dynasty tietopalvelu Haku RSS Etelä-Savon maakuntaliitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://etelasavod10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://etelasavod10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 13.06.2022/Pykälä 101 

Kangasniemen laajakaistahanke 2022 toteuttajan valinta julkisen tuen hakumenettelyn perusteella

 

Maakuntahallitus 13.06.2022 § 101  

209/15.00.04/2022  

 

 

Valmistelija

yhteyspäällikkö Marko Tanttu, p. 044 7700488, sp. etunimi.sukunimi@esavo.fi

 

Päätösehdotus

Esittelijä: Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen

 

Maakuntahallitus valitsee lain kiinteän laajakaistan rakentamisen tuesta nojalla (1262/2020) ja julkisen tuen hakumenettelyn perusteella Kangasniemen laajakaistahanke 2022 toteuttajaksi sekä julkisen tuen saajaksi MPY Telecom Oyj. 

Kangasniemen kunta tekee päätöksen kuntarahoitusosuudestaan MPY Telocom Oyj:n hanke-ehdotuksen ja maakuntahallituksen päätöksen pohjalta. Kunnalla on oikeus olla myöntämättä tukea maakuntaliiton valitsemalle hankkeen toteuttajalle kustannus- tai muista syistä.

 

Päätös

 

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Mikko Hokkanen ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyyn ja poistui kokouksesta kokousasian käsittelyn ajaksi.

 

Selostus

 

Etelä-Savon maakuntaliitto julisti Kangasniemen laajakaistahankkeeseen liittyvän valtiontuen julkisesti haettavaksi 21.04.2022ja maakuntaliitolle esitetyt hanke-ehdotukset tuli jättää 27.05.2022 kello 12.00 mennessä. Haussa pyydettiin hanke-ehdotuksia Kanganiemen kunnanhallituksen päätöksen (§ 88 11.4.2022) mukaiselle hankealueelle. Hakuun liittyvät asiakirjat julkaistiin Etelä-Savon maakuntaliiton sivuilla osoitteessa https://www.esavo.fi/laajakaistatukihaku. Haussa sovellettiin lakia Kiinteän laajakaistan rakentamisen tuesta (1262/2020) , Valtioneuvoston asetusta kunnan maksuosuudesta ja nopean laajakaistayhteyden vähimmäisnopeudesta laajakaistahankkeessa (203/2021), Valtionavustuslakia (688/2001) sekä Hallintolakia (434/2003).

 

Maakuntaliiton tehtävänä on valita tukea hakeneiden joukosta hakija, joka toteuttaa hankkeen kokonaistaloudellisesti edullisimmin hakuilmoituksessa mainittujen vertailuperusteiden mukaisesti. Hankkeelle valittava toteuttaja voi hakea valtion tukea kiinteän laajakaistan rakentamisen tuesta annetun lain mukaisesti.

 

Määräaikaan mennessä saatiin yksi hanke-ehdotus. Hanke-ehdotuksen jätti MPY Telecom Oyj

 

Maakuntaliiton virasto on suorittanut hanke-ehdotuksen teknisen tarkastelun ja todennut, että saapunut hakemus täytää sille haussa asetut ehdot.

 

Hakemusvertailu ja käsittelyprosessi on esitetty liitteessä 1.

.